Termeni și Condiții

1.Informații personale
Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor
formalitătilor de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru
înregistrare vă obligați să ne furnizați corect numele, adresă și alte informații utile sau cerute de lege
pentru derularea contractelor. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații accesați
www.cscscarduri.co.uk
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care
decurg din folosirea acestora. Pop Corporation Ltd. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a datelor de acces.
2.Securitatea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către Pop Corporation Ltd pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autoritătilor în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorităti în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în bază legii.
Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Pop Corporation Ltd se angajează în față clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Pop Corporation Ltd
Acest site folosește măsuri de securitate împotrivă pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor
care se află în controlul nostru.
Pop Corporation Ltd se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresă office@cscscarduri.co.uk se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Pop Corporation Ltd certifică faptul că va respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
a) dreptul de a cere Pop Corporation Ltd să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele
dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b) dreptul de a cere Pop Corporation Ltd să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod
gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001
c) dreptul de a cere Pop Corporation Ltd să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.cscscarduri.co.uk SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.cscscarduri.co.uk, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.cscscarduri.co.uk ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ